Kiste - Flintlock chest

contains all Flintlock weapons.

Antall åpnende kister.: 2
Antall funnet items.: 6
Flintlock sword100%
Flintlock revolver100%
Flintlock gun100%