Kista - Flintlock kista

innehåller alla Flintlock-vapen

Numret på kistorna öppnade: 2
Antalet erhållna föremål: 6
Flintlock svärd100%
Flintlock revolver100%
Flintlock gevär100%