Çürük Yay

ID: 101000

Chat code:

Bunu tüccardan satın alabilirsiniz: Tüccar Seviyesi 3

Sandıktan çıkabilir:

Görevden kazanılabilir: