Perkusjonsgevær

OK

ID: 123000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann: Handels nivå 12

Fåes fra kiste:

Can be used in quest: