Perkussion Tüfeği

OK

ID: 123000

Chat code:

Bunu tüccardan satın alabilirsiniz: Tüccar Seviyesi 12

Sandıktan çıkabilir:

Görevde kullanılabilir: