Treskrin

Denne kisten inneholder ulike vanlige gjenstander