Träkoffert

Denna kista innehåller varierande vanliga föremål.