Μοναδική θήκη

Αυτή η θήκη περιέχει επιλεγμένα αντικείμενα αξίας τουλάχιστον $10000.