Prototyp

Nieprzetestowana rakieta

ID: 1757000

Chat code:

Kupione u wędrownego handlarza:

Mogą być zyskane z zadania:

Może być użyte w zadaniu: