Kral Fisher'in tüfeği

OK

ID: 189000

Chat code:

Bunu tüccardan satın alabilirsiniz:

Set: Kral Fisher'in silahı

Sandıktan çıkabilir:

Oyun etkinliği: Ekim festivali 2013