Amulett

En amuelett laget fra svovelkis disk og ravnefj?r.