Nápoj s veľkým obsahom múdrosti

Nápoj, ktorý ti pridá múdrosť.