Fire biter med spesiell ammunisjon

Du f?ler deg mye sterkere.

ID: 2261000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann:

Kan finnes fra tombola (Travelling fair):

Fåes fra kiste: