Özel mühimmatin dört parçası

Kendini çok güçlü hissediyorsun.

ID: 2261000

Chat code:

Bunu tüccardan satın alabilirsiniz:

Tombaladan elde edilebilir (İlçe Sirki):

Sandıktan çıkabilir: