Czerwony kolor

Czerwony! Kolor agresji.

ID: 2293000

Chat code:

Kupione u wędrownego handlarza:

Nagrody z loterii fantowej (Cyrk wędrowny):