Μυδραλιοβόλο

Αυτό το μυδραλιοβόλο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις το οχυρό Mencer.

ID: 2373000

Chat code:

Μπορείς να το αγοράσεις (στα μαγαζιά):

Μπορεί να αποκτηθεί απο αποστολή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολή: