Cukrové srdcia

Vytvorí 500 sŕdc pre valentínsku hernú udalosť.

ID: 2562000

Chat code:

Dá sa kúpiť u obchodníka:

Dá sa získať z tomboly: