Jesse Chisholms kiste

Inneholder alle gjenstander fra Jesse Chisholms sett.

ID: 2616000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann:

Kan finnes fra tombola (Travelling fair):

Fåes fra kiste:

Vis statistikk på denne kisten

Game event: Independence Day 2014