Pat Desmonds rifle

V?penets skade er justert etter spillerens niv?.
OK

ID: 44036000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann:

Sett: Pat Desmonds våpen

Fåes fra kiste:

Game event: Påske 2014