Glob de zăpadă

Un adevărat oraș din Vest capturat în iarna veșnică!

ID: 50856000

Chat code:

Se poate cumpăra de la negustor:

Set: Recompensă de comunitate

Game event: Winter treasure! 2018

Can be gained from quest: