Părți de avatar: sabia de aur

ID: 51010000

Chat code:

Se poate cumpăra de la negustor:

Dropabil din cufăr:

Game event: The True Wild West 2018