Reguli de joc

Conţinutul misiunii

ID: 51073000

Chat code:

Se poate cumpăra de la negustor:

Game event: Football event 2018

Can be gained from quest: