Joaquin Murrieta's chest

Includes all items from Joaquin Murrieta's set of the Day of the Dead Event 2018.

ID: 51304000

Chat code:

Može se kupiti u trgovini:

Može se dobiti iz kovčega:

Pokaži statistiku ovog kovčega

Game event: Noć vještica 2018