Joaquin Murrieta's chest

Includes all items from Joaquin Murrieta's set of the Day of the Dead Event 2018.

ID: 51304000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann:

Fåes fra kiste:

Vis statistikk på denne kisten

Game event: De dødes dag 2018