James B. Hickok's jacket

OK

ID: 51337000

Chat code:

Može se kupiti u trgovini:

Set: James B. Hickok's set

Može se dobiti iz kovčega:

Game event: Valentinovo 2019