Čtvrtý kousek dopisu

Vypadá to jako velmi starý dopis.

ID: 51472000

Chat code:

Lze koupit u obchodníka:

Získatelné z truhly:

Lze využít v úkolu: