Ο φάκελος

Συλλέξτε και τα 5 κομμάτια της συλλογής από τις Μάχες Οχυρών.

ID: 51473000

Chat code:

Μπορείς να το αγοράσεις (στα μαγαζιά):

Μπορεί να βρεθεί απο θήκη:

Εμφάνισε στατιστικά απο αυτήν την θήκη

Event (Λοταρία): Civil War Story Event 2019