Plicul

Colectează toate cele 5 timbre cu bătălii de fort.

ID: 51473000

Chat code:

Se poate cumpăra de la negustor:

Dropabil din cufăr:

Arată statisticile de la acest cufăr

Game event: Civil War Story Event 2019