Obálka

Zozbieraj všetkých 5 známok zo zbierky bojov o pevnosti.

ID: 51473000

Chat code:

Dá sa kúpiť u obchodníka:

Dá sa získať z truhlice:

Zobraziť štatistiku tejto truhlice

Herná udalosť: Civil War Story Event 2019