Grønt bånd

ID: 515000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann: Handels nivå 4

Droppable from chest:

Can be gained from quest: