Grønt bånd

ID: 515000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann: Handels nivå 4

Fåes fra kiste:

Can be gained from quest: