Χρυσό Colt

ID: 858000

Chat code:

Μπορείς να το αγοράσεις (στα μαγαζιά):

Σετ: Χρυσό σετ

Μπορεί να αποκτηθεί απο αποστολή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολή: