Gordon's necktie

OK

ID: 970000

Chat code:

Kjøpbar fra kjøpmann:

Sett: P.A. Gordon's set

Fåes fra kiste:

Game event: De dødes dag 2015