Gordon'un boyun bağı

OK

ID: 970000

Chat code:

Bunu tüccardan satın alabilirsiniz:

Set: P.A. Gordon'un seti

Sandıktan çıkabilir:

Oyun etkinliği: Ölüler Günü 2015