Δότες Αποστολών

Scott Williams' farm

Αν ξέρεις πως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το script για να "κεντράρεις" στον χάρτη τον Δότη.