Zadávatelia úloh

Farma Scotta Williamsa

Ak vieš ako, môžeš použiť tento script na vycentrovanie sa na pozíciu zadávateľa úloh.