Σαματάς στο Tombstone - Επίπεδο 10


Παρηγοριά για τον σερίφη (ID: 2210)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

-

35

Ο Τύπος ξέρει τα πάντα (ID: 2211)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Παρηγοριά για τον σερίφη (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2210)

-

40

Διάλειμμα (ID: 2212)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ο Τύπος ξέρει τα πάντα (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2211)

-

Λύση της αποστολής: Αποστολή ηρεμίας (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2213)

25

Αποστολή ηρεμίας (ID: 2213)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αποδοχή αποστολής: Διάλειμμα (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2212)

-

15

Μια βρώμικη συμφωνία (ID: 2214)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Διάλειμμα (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2212)

-

δουλειά: Φύλαξη οχυρού 30 λεπτά

55

1

Πυρ (ID: 2215)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Μια βρώμικη συμφωνία (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2214)

-

Νίκησε την μονομαχία εναντίον: Little Britches

25

50

Το Tombstone περιμένει (ID: 2216)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πυρ (Σαματάς στο Tombstone) (ID:2215)

-

Περιπέτειες που έπαιξες: 1/1