The raid - Nivå 84


Burying (ID: 230)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

dag: fredag

Jobb: Gravrøver 2 timer

450

Listening (ID: 231)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Burying (The raid) (ID:230)

 Sted: Coyote desert of Capura

 Sted: Coyote desert of Capura

dag: tirsdag

60

300

Emerging (ID: 232)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Listening (The raid) (ID:231)

 Sted: Coyote desert of Capura

Ikke godtatte oppdrag: Notifying (The raid) (ID:240)

Ikke løst quest: Notifying (The raid) (ID:240)

 Sted: Coyote desert of Capura

-

90

Participating (ID: 251)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Emerging (The raid) (ID:232)

 Sted: Coyote desert of Capura

 Sted: Coyote desert of Capura

Jobb: Dusørjeger 6 timer

2100

Whacking (ID: 233)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Participating (The raid) (ID:251)

 Sted: Coyote desert of Capura

 Sted: Coyote desert of Capura

Vinn duell mot: Traitor

432

710

Ambushed (ID: 234)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Whacking (The raid) (ID:233)

 Sted: Dickson Forest

dag: onsdag

 Sted: Dickson Forest

Jobb: Overfalle postvognen 6 timer

1252

3600

Organizing (ID: 235)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Ambushed (The raid) (ID:234)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

1

5100

Stopping (ID: 236)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Organizing (The raid) (ID:235)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

Jobb: Overfalle tog 8 timer

1542

7500

2

Guarding (ID: 237)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Stopping (The raid) (ID:236)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

Jobb: Fangevokter 6 timer

2100

Sharing (ID: 238)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

 Sted: Dickson Forest

Løs oppdrag: Guarding (The raid) (ID:237)

 Sted: Dickson Forest

Vinn duell mot: Lucas

532

2100

Taking (ID: 239)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Sharing (The raid) (ID:238)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

Vinn duell mot: Scott

10000

1

eller
eller
Notifying (ID: 240)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Listening (The raid) (ID:231)

Ikke godtatte oppdrag: Emerging (The raid) (ID:232)

Ikke løst quest: Emerging (The raid) (ID:232)

- -

150

Search (ID: 241)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Notifying (The raid) (ID:240)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

Jobb: Gå på utforsking 8 timer

1500

Shaking off (ID: 242)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Search (The raid) (ID:241)

-

Vinn duell mot: Pursuer

900

Organizing (ID: 243)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Shaking off (The raid) (ID:242)

-

2400

Guarding (ID: 244)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Organizing (The raid) (ID:243)

dag: onsdag

-

Jobb: Vokte postvognen 10 timer

4800

1320

Burglarizing (ID: 245)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Guarding (The raid) (ID:244)

-

Jobb: Innbrudd 6 timer

3000

1543

Planning (ID: 246)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Burglarizing (The raid) (ID:245)

- -

600

Brewing (ID: 247)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Godta oppdrag: Planning (The raid) (ID:246)

-

4800

2

Hunting (ID: 248)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Planning (The raid) (ID:246)

-

Jobb: Bandittjakt 4 timer

2700

Transporting (ID: 249)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Hunting (The raid) (ID:248)

-

Jobb: Fangetransport 6 timer

1500

Defeating (ID: 250)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 84

Løs oppdrag: Transporting (The raid) (ID:249)

 Sted: Dickson Forest

 Sted: Dickson Forest

Vinn duell mot: Scott

3000

3563

1