Unforgiven - Nivå 15


The rowdy (ID: 16)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

-

100

The right outfit (ID: 17)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: The rowdy (Unforgiven) (ID:16)

-

120

Gathering in the forest (ID: 18)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: The right outfit (Unforgiven) (ID:17)

-

Jobb: Felle trær (4/4)

60

3 henchmen (ID: 19)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: Gathering in the forest (Unforgiven) (ID:18)

-

Win duel against: Henchman

180

3 henchmen (ID: 20)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: 3 henchmen (Unforgiven) (ID:20)

-

100

150

Wood (ID: 21)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: 3 henchmen (Unforgiven) (ID:20)

-

75

Unforgiven (ID: 22)
Tilgang Aksepter Vilkår Belønning

Nivå: 15

Løs oppdrag: Wood (Unforgiven) (ID:21)

-

Win duel against: Unforgiven

30