Η μοίρα των Cunningham - Επίπεδο 90


Κραυγή βοηθείας (ID: 910)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ώρα server: 18:00 - 00:00

- -

250

Η λίστα (ID: 911)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Κραυγή βοηθείας (Η μοίρα των Cunningham) (ID:910)

Ώρα server: 04:00 - 12:00

-

1500

1000

Αναχώρηση (ID: 912)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911)

Πρέπει να τελειώσεις την αποστολή Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911) σε 7 ημέρες.

Η αποστολή δεν έχει επιλυθεί: Άσχημα νέα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:923)

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Άσχημα νέα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:923)

-

Πρέπει να τελειώσεις την αποστολή Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911) σε 7 ημέρες.

-
Άφιξη (ID: 913)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Αναχώρηση (Η μοίρα των Cunningham) (ID:912)

 Μέρος: Το αγρόκτημα του Cunningham

δουλειά: Κατασκευή αρδευτικού συστήματος 1 ώρα

δουλειά: Πυρόσβεση 2 ώρες

1500

Ανακατασκευή (ID: 914)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Άφιξη (Η μοίρα των Cunningham) (ID:913)

 Μέρος: Το αγρόκτημα του Cunningham

δουλειά: Κατασκευή αρχοντικού 8 ώρες

1500

Η νύχτα (ID: 915)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ανακατασκευή (Η μοίρα των Cunningham) (ID:914)

Ώρα server: 20:00 - 00:00

 Μέρος: Το αγρόκτημα του Cunningham

δουλειά: Προστασία αποίκων 5 ώρες

1500

500

Ο μισο-Ινδιάνος Ξένος (ID: 916)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η νύχτα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:915)

Ώρα server: 12:00 - 15:00

 Μέρος: Το αγρόκτημα του Cunningham

1000

500

Διαπραγματεύσεις (ID: 917)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ο μισο-Ινδιάνος Ξένος (Η μοίρα των Cunningham) (ID:916)

 Μέρος: Ένα χωριό των Σιού

δουλειά: Ενασχόληση με τους Ινδιάνους 2 ώρες

δουλειά: Συμφωνίες ειρήνης 4 ώρες

2100

2000

Ο Μάγος (ID: 918)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Διαπραγματεύσεις (Η μοίρα των Cunningham) (ID:917)

 Μέρος: Ένα χωριό των Σιού

Πυροβόλησε: Ο Μάγος

1500

Ενέδρα (ID: 919)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ο Μάγος (Η μοίρα των Cunningham) (ID:918)

 Μέρος: Ένα χωριό των Σιού

Πυροβόλησε: Ξένος

1500

1000

Η κηδεία (ID: 920)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ενέδρα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:919)

 Μέρος: Ένα χωριό των Σιού

δουλειά: Σκάψιμο τάφων 1 ώρα

δουλειά: Κατασκευή φερέτρων 4 ώρες

1500

Ειρήνη στο λιβάδι (ID: 921)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η κηδεία (Η μοίρα των Cunningham) (ID:920)

 Μέρος: Το αγρόκτημα του Cunningham

2250

Επιστροφή στο σπίτι (ID: 922)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ειρήνη στο λιβάδι (Η μοίρα των Cunningham) (ID:921)

- -

6750

10000

50

Άσχημα νέα (ID: 923)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911)

Πρέπει να τελειώσεις την αποστολή Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911) σε 7 ημέρες.

Η αποστολή δεν έχει επιλυθεί: Αναχώρηση (Η μοίρα των Cunningham) (ID:912)

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Αναχώρηση (Η μοίρα των Cunningham) (ID:912)

-

Πρέπει να τελειώσεις την αποστολή Η λίστα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:911) σε 7 ημέρες.

-
Που είναι τα παιδιά? (ID: 924)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Άσχημα νέα (Η μοίρα των Cunningham) (ID:923)

 Μέρος: The burned farm of the Cunningham's

δουλειά: Εξερεύνηση 8 ώρες

1500

500

Μια μακάβρια στιγμή (ID: 925)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Που είναι τα παιδιά? (Η μοίρα των Cunningham) (ID:924)

 Μέρος: The burned farm of the Cunningham's

δουλειά: Κατασκευή φερέτρων 4 ώρες

2400

500

Ατελείωτος τρόμος (ID: 926)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Μια μακάβρια στιγμή (Η μοίρα των Cunningham) (ID:925)

 Μέρος: The burned farm of the Cunningham's

δουλειά: Τυμβωρύχος 1 ώρα

1500

2000

Η κηδεία (ID: 927)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ατελείωτος τρόμος (Η μοίρα των Cunningham) (ID:926)

Ώρα server: 08:00 - 12:00

 Μέρος: The burned farm of the Cunningham's

δουλειά: Σκάψιμο τάφων 1 ώρα

1500

500

Ο άγνωστος θείος (ID: 928)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η κηδεία (Η μοίρα των Cunningham) (ID:927)

Ώρα server: 18:00 - 00:00

 Μέρος: The burned farm of the Cunningham's

2250

500

Ένα μεγάλο ταξίδι (ID: 929)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ο άγνωστος θείος (Η μοίρα των Cunningham) (ID:928)

Ώρα server: 08:00 - 12:00

-

δουλειά: Προστασία αποίκων 6 ώρες

1750

Η λύση (ID: 930)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ένα μεγάλο ταξίδι (Η μοίρα των Cunningham) (ID:929)

Ώρα server: 18:00 - 00:00

 Μέρος: Scott Williams' farm

δουλειά: Κατασκευή αρχοντικού 10 ώρες

1950

Ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης (ID: 931)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Η λύση (Η μοίρα των Cunningham) (ID:930)

 Μέρος: Scott Williams' farm

Νίκησε την μονομαχία εναντίον: Ξένος

1500

Επιστροφή στο σπίτι (ID: 932)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 90

Λύση της αποστολής: Ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης (Η μοίρα των Cunningham) (ID:931)

-

Νίκησε την μονομαχία εναντίον: Ξένος

6750

10000

50