Sviatočné strašidlo - Úroveň 15

Sviatočné strašidlo (Opakovateľné sviatočné úlohy)


Henryho brat (ID: 11020)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Zúčtovanie (Záchrana salónu, časť druhá) (ID:544)

Dátum: od 2. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

- -

10

Prvý deň vianočný (ID: 11021)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Henryho brat (Sviatočné strašidlo) (ID:11020)

Dátum: od 2. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

15

Druhý deň vianočný (ID: 11022)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Prvý deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11021)

Dátum: od 4. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

20

Tretí deň vianočný (ID: 11023)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Druhý deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11022)

Dátum: od 6. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

25

Štvrtý deň vianočný (ID: 11024)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Tretí deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11023)

Dátum: od 8. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

30

Piaty deň vianočný (ID: 11025)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Štvrtý deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11024)

Dátum: od 10. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

35

Šiesty deň vianočný (ID: 11026)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Piaty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11025)

Dátum: od 12. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

40

Siedmy deň vianočný (ID: 11027)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Šiesty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11026)

Dátum: od 14. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

45

Ôsmy deň vianočný (ID: 11028)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Siedmy deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11027)

Dátum: od 16. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

50

Deviaty deň vianočný (ID: 11029)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Ôsmy deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11028)

Dátum: od 18. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

55

Desiaty deň vianočný (ID: 11030)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Deviaty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11029)

Dátum: od 20. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

60

Jedenásty deň vianočný (ID: 11031)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Desiaty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11030)

Dátum: od 22. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

65

Dvanásty deň vianočný (ID: 11032)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Jedenásty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11031)

Dátum: od 24. Dec 2017, 00:00:00 až do 31. Dec 2017, 23:59:00 alebo od 1. Jan 2017, 00:00:00 až do 7. Jan 2017, 00:00:00

 Miesto: Spálená chata

70

Príjemné sviatky, Henry! (ID: 11033)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 15

Vyrieš úlohu: Dvanásty deň vianočný (Sviatočné strašidlo) (ID:11032)

- -

750