Ημέρα των Νεκρών (Επαναλήψιμες εποχιακές αποστολές)


Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (ID: 128)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280)

Ημερομηνία: από 1. Nov 2017, 10:00:00 μέχρι 19. Nov 2017, 00:00:00

-

450

Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (ID: 131)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265).

Λύση της αποστολής: Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:128)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

380

100

Ψωμί για τους νεκρούς (ID: 132)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:131)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή
ή

650

Tamales (ID: 133)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267).

Λύση της αποστολής: Ψωμί για τους νεκρούς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:132)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα καλαμποκιού 30 λεπτά

360

Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (ID: 134)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268).

Λύση της αποστολής: Tamales (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:133)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα τοματών (7/7)

240

Στυλ Αζτέκων (ID: 135)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269).

Λύση της αποστολής: Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:134)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

150

70

Φτερό κεφαλής (ID: 136)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270).

Λύση της αποστολής: Στυλ Αζτέκων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:135)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

300

Ο κλητήρας (ID: 137)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271).

Λύση της αποστολής: Φτερό κεφαλής (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:136)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

400

Κάτι σπινθηριστό (ID: 138)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272).

Λύση της αποστολής: Ο κλητήρας (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:137)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

380

Ώρα για σόου (ID: 139)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273).

Λύση της αποστολής: Κάτι σπινθηριστό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:138)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Γυάλισμα υποδημάτων 30 λεπτά

650

Ένα προσωπικό ζήτημα (ID: 144)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274).

Λύση της αποστολής: Ώρα για σόου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:139)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

Πήγαινε Προσευχήσου: 1/1

150

Φιλανθρωπική δημοπρασία (ID: 145)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275).

Λύση της αποστολής: Ένα προσωπικό ζήτημα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:144)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

- -

50

Ο άνθρωπος από τη Δανία (ID: 146)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276).

Λύση της αποστολής: Φιλανθρωπική δημοπρασία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:145)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Εγκατάσταση κολόνας τηλέγραφου 1 ώρα

200

Σκληρή αποζημίωση (ID: 147)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277).

Λύση της αποστολής: Ο άνθρωπος από τη Δανία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:146)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα αγκαθιών 4 ώρες

350

Χαιρετώντας τους νεκρούς (ID: 148)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278).

Λύση της αποστολής: Σκληρή αποζημίωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:147)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

100

Μια τελευταία προσπάθεια (ID: 149)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279).

Λύση της αποστολής: Χαιρετώντας τους νεκρούς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:148)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Εξόρυξη ασημιού 5 ώρες

750

200