Día de los muertos (Powtarzające się zadania świąteczne)


Czaszki z cukru (ID: 128)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Czaszki z cukru (Día de los muertos) (ID:2265) musisz poczekać 181 dni.

Po zakończeniu questu Jeszcze jedna próba (Día de los muertos) (ID:2280) musisz poczekać 181 dni.

Po zakończeniu questu Czaszki z cukru (Día de los muertos) (ID:2265) musisz poczekać 181 dni.

Rozwiąż zadanie: Jeszcze jedna próba (Día de los muertos) (ID:2280)

Data: od 1. Nov 2017, 10:00:00 do 19. Nov 2017, 00:00:00

-

450

Niektóre kolory są blade (ID: 131)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Niektóre kolory są blade (Día de los muertos) (ID:2266) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Czaszki z cukru (Día de los muertos) (ID:2265).

Rozwiąż zadanie: Czaszki z cukru (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:128)

Po zakończeniu questu Niektóre kolory są blade (Día de los muertos) (ID:2266) musisz poczekać 181 dni.

-
lub

380

100

Chleb dla zmarłych (ID: 132)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Masz 18 dni do zakończeniu questu Niektóre kolory są blade (Día de los muertos) (ID:2266).

Po zakończeniu questu Chleb dla zmarłych (Día de los muertos) (ID:2267) musisz poczekać 181 dni.

Rozwiąż zadanie: Niektóre kolory są blade (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:131)

Po zakończeniu questu Chleb dla zmarłych (Día de los muertos) (ID:2267) musisz poczekać 181 dni.

-
lub
lub

650

Tamales (ID: 133)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Tamales (Día de los muertos) (ID:2268) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Chleb dla zmarłych (Día de los muertos) (ID:2267).

Rozwiąż zadanie: Chleb dla zmarłych (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:132)

Po zakończeniu questu Tamales (Día de los muertos) (ID:2268) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Zbieranie kukurydzy 30 minut

360

Potrzebujemy więcej czerwieni (ID: 134)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Potrzebujemy więcej czerwieni (Día de los muertos) (ID:2269) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Tamales (Día de los muertos) (ID:2268).

Rozwiąż zadanie: Tamales (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:133)

Po zakończeniu questu Potrzebujemy więcej czerwieni (Día de los muertos) (ID:2269) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Zbieranie pomidorów (7/7)

240

Aztecki styl (ID: 135)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Aztecki styl (Día de los muertos) (ID:2270) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Potrzebujemy więcej czerwieni (Día de los muertos) (ID:2269).

Rozwiąż zadanie: Potrzebujemy więcej czerwieni (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:134)

Po zakończeniu questu Aztecki styl (Día de los muertos) (ID:2270) musisz poczekać 181 dni.

-

150

70

Pióropusz (ID: 136)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Pióropusz (Día de los muertos) (ID:2271) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Aztecki styl (Día de los muertos) (ID:2270).

Rozwiąż zadanie: Aztecki styl (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:135)

Po zakończeniu questu Pióropusz (Día de los muertos) (ID:2271) musisz poczekać 181 dni.

-
lub

300

Mistrz ceremoni (ID: 137)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Mistrz ceremoni (Día de los muertos) (ID:2272) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Pióropusz (Día de los muertos) (ID:2271).

Rozwiąż zadanie: Pióropusz (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:136)

Po zakończeniu questu Mistrz ceremoni (Día de los muertos) (ID:2272) musisz poczekać 181 dni.

-
lub

400

Coś lśniącego (ID: 138)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Coś lśniącego (Día de los muertos) (ID:2273) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Mistrz ceremoni (Día de los muertos) (ID:2272).

Rozwiąż zadanie: Mistrz ceremoni (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:137)

Po zakończeniu questu Coś lśniącego (Día de los muertos) (ID:2273) musisz poczekać 181 dni.

-
lub

380

Czas pokazu (ID: 139)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Czas pokazu (Día de los muertos) (ID:2274) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Coś lśniącego (Día de los muertos) (ID:2273).

Rozwiąż zadanie: Coś lśniącego (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:138)

Po zakończeniu questu Czas pokazu (Día de los muertos) (ID:2274) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Czyszczenie butów 30 minut

650

Sprawa osobista (ID: 144)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Sprawa osobista (Día de los muertos) (ID:2275) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Czas pokazu (Día de los muertos) (ID:2274).

Rozwiąż zadanie: Czas pokazu (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:139)

Po zakończeniu questu Sprawa osobista (Día de los muertos) (ID:2275) musisz poczekać 181 dni.

-

Modlitwy: 1/1

150

Aukcja charytatywna (ID: 145)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Aukcja charytatywna (Día de los muertos) (ID:2276) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Sprawa osobista (Día de los muertos) (ID:2275).

Rozwiąż zadanie: Sprawa osobista (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:144)

Po zakończeniu questu Aukcja charytatywna (Día de los muertos) (ID:2276) musisz poczekać 181 dni.

- -

50

Duńczyk (ID: 146)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Duńczyk (Día de los muertos) (ID:2277) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Aukcja charytatywna (Día de los muertos) (ID:2276).

Rozwiąż zadanie: Aukcja charytatywna (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:145)

Po zakończeniu questu Duńczyk (Día de los muertos) (ID:2277) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Stawianie masztów telegraficznych 1 godzina

200

Ciężkie odszkodowanie (ID: 147)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Ciężkie odszkodowanie (Día de los muertos) (ID:2278) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Duńczyk (Día de los muertos) (ID:2277).

Rozwiąż zadanie: Duńczyk (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:146)

Po zakończeniu questu Ciężkie odszkodowanie (Día de los muertos) (ID:2278) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Zbieranie agawy 4 godzin

350

Pozdrowienie śmierci (ID: 148)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Pozdrowienie śmierci (Día de los muertos) (ID:2279) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Ciężkie odszkodowanie (Día de los muertos) (ID:2278).

Rozwiąż zadanie: Ciężkie odszkodowanie (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:147)

Po zakończeniu questu Pozdrowienie śmierci (Día de los muertos) (ID:2279) musisz poczekać 181 dni.

-

100

Jeszcze jedna próba (ID: 149)
Potrzebne do rozpoczęcia Potrzebne do zaakceptowania Potrzebne do zakończenia Nagroda

Poziom: 10

Po zakończeniu questu Jeszcze jedna próba (Día de los muertos) (ID:2280) musisz poczekać 181 dni.

Masz 18 dni do zakończeniu questu Pozdrowienie śmierci (Día de los muertos) (ID:2279).

Rozwiąż zadanie: Pozdrowienie śmierci (Powtarzalne zadania świąteczne) (ID:148)

Po zakończeniu questu Jeszcze jedna próba (Día de los muertos) (ID:2280) musisz poczekać 181 dni.

-

Praca: Wydobycie srebra 5 godzin

750

200