If you have found any wrong or outdated information, please contact us.

Pánska bavorská Lederhosen súprava

Bonusy

2
0.02
0.02
0.02
0.3
0.3
1
1
3
0.02
0.02
0.02
0.02
0.3
0.3
0.3
0.3
2
2
4
0.03
0.03
0.03
0.03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3
3
5
0.03
0.03
0.03
0.03
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
3
3
6
0.04
0.04
0.04
0.04
0.4
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
4
4
7
0.04
0.04
0.04
0.04
0.5
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
4
4
8
0.05
0.05
0.05
0.05
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
5
5
9
0.05
0.05
0.05
0.05
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.1
0.6
5
5
10
0.06
0.06
0.06
0.06
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.1
0.5
0.6
0.6
6
6
40

Bonusy z predmetov

0.18
0.18
0.13
0.14
0.8
0.7
0.2
0.6
0.3
0.5
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.7
0.7
0.4
0.4
5
5

Bonusy z predmetov a zo súpravy (10)

0.24
0.24
0.19
0.2
1.4
1.3
0.2
1.1
0.8
1.1
0.9
0.3
0.9
0.9
0.4
0.2
0.7
0.7
0.9
1
0.6
11
11
40