Οδηγίες: Πέτρα ενίσχυσης

Id: 20044000

Chat code:

Μπορείς να το αγοράσεις (στα μαγαζιά): Επίπεδο αγοράς 3

Συνταγή: Οπλοποιός

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολή: