δουλειά - Μάζεμα βαμβακιού

Μια μεγάλη επιγραφή δίπλα από τα χωράφια βαμβακιού υποδεικνύει ότι χρειάζονται περισσότεροι εργάτες.

Επίπεδο : 3
Πόντοι εργασίας : 1

Previous
Next