Καλά οργανωμένο - Επίπεδο 15


Ζουμερές μπριζόλες (ID: 190)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 15

-

7 ημέρες

150

Τρίμματα (ID: 191)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 15

Λύση της αποστολής: Ζουμερές μπριζόλες (Καλά οργανωμένο) (ID:190)

-

200

25