Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές - Επίπεδο 10

Σε εξέλιξη.Αυτη η σειρά αποστολών δεν έχει τελειώσει ακόμα, μερικές πληροφορίες μπορεί να λείπουν.


Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (ID: 128)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280)

Ημερομηνία: από 1. Nov 2017, 10:00:00 μέχρι 19. Nov 2017, 00:00:00

-

450

Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (ID: 131)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2265).

Λύση της αποστολής: Νεκροκεφαλές με ζάχαρη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:128)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

380

100

Ψωμί για τους νεκρούς (ID: 132)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2266).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Λίγο χρώμα στη χλωμάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:131)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή
ή

650

Tamales (ID: 133)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ψωμί για τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2267).

Λύση της αποστολής: Ψωμί για τους νεκρούς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:132)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα καλαμποκιού 30 λεπτά

360

Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (ID: 134)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Tamales (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2268).

Λύση της αποστολής: Tamales (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:133)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα τοματών (7/7)

240

Στυλ Αζτέκων (ID: 135)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2269).

Λύση της αποστολής: Χρειαζόμαστε περισσότερο κόκκινο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:134)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

150

70

Φτερό κεφαλής (ID: 136)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Στυλ Αζτέκων (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2270).

Λύση της αποστολής: Στυλ Αζτέκων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:135)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

300

Ο κλητήρας (ID: 137)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Φτερό κεφαλής (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2271).

Λύση της αποστολής: Φτερό κεφαλής (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:136)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

400

Κάτι σπινθηριστό (ID: 138)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο κλητήρας (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2272).

Λύση της αποστολής: Ο κλητήρας (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:137)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-
ή

380

Ώρα για σόου (ID: 139)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάτι σπινθηριστό (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2273).

Λύση της αποστολής: Κάτι σπινθηριστό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:138)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Γυάλισμα υποδημάτων 30 λεπτά

650

Ένα προσωπικό ζήτημα (ID: 144)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ώρα για σόου (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2274).

Λύση της αποστολής: Ώρα για σόου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:139)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

Πήγαινε Προσευχήσου: 1/1

150

Φιλανθρωπική δημοπρασία (ID: 145)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένα προσωπικό ζήτημα (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2275).

Λύση της αποστολής: Ένα προσωπικό ζήτημα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:144)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

- -

50

Ο άνθρωπος από τη Δανία (ID: 146)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Φιλανθρωπική δημοπρασία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2276).

Λύση της αποστολής: Φιλανθρωπική δημοπρασία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:145)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Εγκατάσταση κολόνας τηλέγραφου 1 ώρα

200

Σκληρή αποζημίωση (ID: 147)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο άνθρωπος από τη Δανία (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2277).

Λύση της αποστολής: Ο άνθρωπος από τη Δανία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:146)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Μάζεμα αγκαθιών 4 ώρες

350

Χαιρετώντας τους νεκρούς (ID: 148)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Σκληρή αποζημίωση (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2278).

Λύση της αποστολής: Σκληρή αποζημίωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:147)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

100

Μια τελευταία προσπάθεια (ID: 149)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 18 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Χαιρετώντας τους νεκρούς (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2279).

Λύση της αποστολής: Χαιρετώντας τους νεκρούς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:148)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια τελευταία προσπάθεια (Ημέρα των Νεκρών) (ID:2280) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

δουλειά: Εξόρυξη ασημιού 5 ώρες

750

200

Scarlett (ID: 2399)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Scarlett (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2399) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2414) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Scarlett (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2399) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 6. Mar 2017, 00:00:00

-

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το μπάρμπεκιου (Όσα παίρνει η Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου) (ID:2164).

25

Το μπάρμπεκιου (ID: 2400)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το μπάρμπεκιου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2400) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το μπάρμπεκιου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2400) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αποδοχή αποστολής: Scarlett (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2399)

ή

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Scarlett (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2399).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Ζημιά που πήρες απο εργασίες: 50/50

80

Κι άλλη εξομολόγηση (ID: 2401)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κι άλλη εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2401) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το μπάρμπεκιου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2400).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κι άλλη εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2401) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

100

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Καταδίωξη κακοποιών

Ζητείται άντρας 1 (ID: 2402)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κι άλλη εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2401) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κι άλλη εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2401).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζητείται άντρας 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2402) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Ύπνος: 1/1

55

Ζητείται άντρας 2 (ID: 2403)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζητείται άντρας 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2403) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ζητείται άντρας 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2402).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζητείται άντρας 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2403) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

δουλειά: Εξερεύνηση 8 ώρες

99

Ένας απροσδόκητος θάνατος (ID: 2404)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένας απροσδόκητος θάνατος (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2404) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ζητείται άντρας 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2403).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένας απροσδόκητος θάνατος (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2404) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

 Μέρος: Το εξοχικό της Scarlett

δουλειά: Πετάλωμα αλόγων 8 ώρες

98

Το φιλανθρωπικό πάρτι (ID: 2405)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το φιλανθρωπικό πάρτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2405) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένας απροσδόκητος θάνατος (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2404).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το φιλανθρωπικό πάρτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2405) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το εξοχικό της Scarlett

Λεφτά που ξοδεύτηκαν στον Έμπορο: 1000/1000

110

Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (ID: 2406)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2406) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2406) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το φιλανθρωπικό πάρτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2405).

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2407)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2407) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το εξοχικό της Scarlett

Οι δουλειές ολοκληρώθηκαν: 50/50

100

Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (ID: 2407)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2407) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2407) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το φιλανθρωπικό πάρτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2405).

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2406)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2406) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το εξοχικό της Scarlett

Μονομαχίες με ληστές που κερδήθηκαν: 25/25

100

Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (ID: 2408)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2408) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2408) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ειρηνικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2406).

ή

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Βρίσκοντας τον Ashley - ταραχωδώς (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2407).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το εξοχικό της Scarlett

Πρέπει να τελειώσεις την αποστολή Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Όσα παίρνει η Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου) (ID:2172) σε 1 ημέρα.

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

δουλειά: Επισκευή σκεπαστής άμαξας 8 ώρες

88

Το καμένο σπίτι (ID: 2409)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Όσα παίρνει η Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου) (ID:2172)

Χαρακτήρας: Στρατιώτης ή Μονομάχος

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2408).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Εμπειρία που απέκτησες απο μονομαχίες με ληστές: 150/150

100

Το καμένο σπίτι (ID: 2410)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Χαρακτήρας: Τυχοδιώκτης ή Εργάτης

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τρέχοντας πίσω στο αρχοντικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2408).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

δουλειά: Κατασκευή αρδευτικού συστήματος 2 ώρες

δουλειά: Επισκευή φράκτη 2 ώρες

100

Δυσβάσταχτοι φόροι (ID: 2411)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δυσβάσταχτοι φόροι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2411) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δυσβάσταχτοι φόροι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2411) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410).

ή

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το καμένο σπίτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2410).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

60

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Αφισοκόλληση

Σύζυγος Νο. 2 (ID: 2412)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σύζυγος Νο. 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2412) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σύζυγος Νο. 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2412) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Δυσβάσταχτοι φόροι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2411).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Ποσό που κατατέθηκε σε ξένη τράπεζα: 500/500

77

Η μεγάλη ενέδρα (ID: 2413)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η μεγάλη ενέδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2413) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η μεγάλη ενέδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2413) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Σύζυγος Νο. 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2412).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

150

Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (ID: 2414)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2414) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2414) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Η μεγάλη ενέδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2413).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ξέχνα τον Ashley, συνέχισε με τον Rhet (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2415) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Ξέχνα τον Ashley, συνέχισε με τον Rhet (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2415)

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Πήγαινε Προσευχήσου: /

250

25

1

Ξέχνα τον Ashley, συνέχισε με τον Rhet (ID: 2415)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Η αποστολή δεν έχει γίνει αποδεχτή: Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2414)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ξέχνα τον Ashley, συνέχισε με τον Rhet (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2415) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ξέχνα τον Ashley, συνέχισε με τον Rhet (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2415) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Η μεγάλη ενέδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2413).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Scarlett και τον Ashley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2414) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Το σπίτι της Scarlett

Διανυόμενη απόσταση: 1000/1000

250

25

1

Μια γαλοπούλα για τον Grinch (ID: 2416)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια γαλοπούλα για τον Grinch (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2416) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 16. Dec 2017, 06:00:00 μέχρι 6. Jan 2017, 23:59:00

Ημέρα: Δευτέρα ή Τετάρτη ή Σάββατο

Πυροβόλησε: Θυμωμένος Πελάτης

Ο αποφασιστικός Ινδιάνος (ID: 2417)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Αργά τη νύχτα (Ένας ανόητος Romeo) (ID:2373)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αργά τη νύχτα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2428) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο αποφασιστικός Ινδιάνος (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2417) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

- -

20

Δάσκαλοι στην Αγάπη (ID: 2418)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο αποφασιστικός Ινδιάνος (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2417).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δάσκαλοι στην Αγάπη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2418) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

δουλειά: Αγελαδάρης 2 ώρες

55

Ώρα για ντύσιμο (ID: 2419)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Δάσκαλοι στην Αγάπη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2418).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για ντύσιμο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2419) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

δουλειά: Μάζεμα μούρων (20/20)

50

Δάσκαλοι στο Τραγούδι (ID: 2420)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ώρα για ντύσιμο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2419).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δάσκαλοι στο Τραγούδι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2420) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ερωμένη του Τραγουδιού (Ένας ανόητος Romeo) (ID:2366).

50

Ερωμένη του Τραγουδιού (ID: 2421)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ερωμένη του Τραγουδιού (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2421) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τελευταίο καταφύγιο (Ένας ανόητος Romeo) (ID:2367).

50

Τελευταίο καταφύγιο (ID: 2422)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τελευταίο καταφύγιο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2422) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Μάζεμα καλαμποκιού 3 ώρες

80

Μοκασίνια (ID: 2423)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Δάσκαλοι στο Τραγούδι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2420).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μοκασίνια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2423) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

72

Μια εξομολόγηση (ID: 2424)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Μοκασίνια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2423).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2424) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

δουλειά: Πώληση εφημερίδων 2 ώρες

68

Το σχέδιο (ID: 2425)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Μια εξομολόγηση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2424).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το σχέδιο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2425) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

δουλειά: Θερισμός βοσκοτόπου 1 ώρα

50

Άνθρωποι με όπλα (ID: 2426)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το σχέδιο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2425).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Άνθρωποι με όπλα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2426) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

δουλειά: Καταδίωξη κακοποιών 30 λεπτά

75

Ακόμα μια φορά (ID: 2427)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Άνθρωποι με όπλα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2426).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ακόμα μια φορά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2427) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

Πάρε αντικείμενο

70

1100

Αργά τη νύχτα (ID: 2428)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 30 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ακόμα μια φορά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2427).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αργά τη νύχτα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2428) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

 Μέρος: Chatan

-

180

1

Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 1 (ID: 2429)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 5 (Η αγάπη είναι παντού) (ID:2162)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 5 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2433) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2429) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Καρδιές που στάλθηκαν σε άλλους παίχτες: 20/20

50

Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 2 (ID: 2430)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2429).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2430) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Καρδιές που στάλθηκαν σε άλλους παίχτες: 100/100

100

Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 3 (ID: 2431)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 3 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2431) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2430).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Καρδιές που στάλθηκαν σε άλλους παίχτες: 200/200

150

Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 4 (ID: 2432)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 4 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2432) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 3 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2431).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Καρδιές που στάλθηκαν σε άλλους παίχτες: 300/300

200

Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 5 (ID: 2433)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 5 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2433) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 20 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Παράδοση Ημέρας Αγ. Βαλεντίνου 4 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2432).

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Καρδιές που έλαβες απο άλλους παίχτες: 200/200

250

Επείγουσα κλήση (ID: 2496)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Επείγουσα κλήση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2496) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Επείγουσα κλήση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2496) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Δεύτε τελευταίον ασπασμόν (Δυτικό Σημείο) (ID:2481)

Ημερομηνία: από 1. Jul 2017, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2017, 00:00:00

-

50

50

Πάμε! (ID: 2497)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Επείγουσα κλήση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2496)

Ώρα server: 06:00 - 11:00

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πάμε! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2497) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

Νικηφόρες μονομαχίες: 5/5

100

Μηχανικός από την Ευρώπη (ID: 2498)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πάμε! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2497)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μηχανικός από την Ευρώπη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2498) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Παλαιό Φυλάκιο

-

100

Πού είναι? (ID: 2499)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Μηχανικός από την Ευρώπη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2498)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πού είναι? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2499) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Παλαιό Φυλάκιο

δουλειά: Αφισοκόλληση 7 ώρες

100

Στο σταυροδρόμι (ID: 2500)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πού είναι? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2499)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στο σταυροδρόμι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2500) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

-

Ύπνος: 1/1

65

Με ασφάλεια στον προορισμό σου (ID: 2501)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Στο σταυροδρόμι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2500)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Με ασφάλεια στον προορισμό σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2501) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Παλαιό Φυλάκιο

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

100

Αλλά τι συμβαίνει? (ID: 2502)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Με ασφάλεια στον προορισμό σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2501)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αλλά τι συμβαίνει? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2502) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

δουλειά: Κατασκευή γέφυρας 5 ώρες

100

100

Εχθροί (ID: 2503)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 1

Λύση της αποστολής: Αλλά τι συμβαίνει? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2502)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Εχθροί (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2503) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

δουλειά: Ταχυδρομείο (Pony εξπρές) 4 ώρες

Μονομαχίες με ληστές που κερδήθηκαν: 10/10

100

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Ταχυδρομείο (Pony εξπρές)

Φτιάξε το πριν από την επίθεση... (ID: 2504)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Εχθροί (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2503)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτιάξε το πριν από την επίθεση... (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2504) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

δουλειά: Ενασχόληση με τους Ινδιάνους 2 ώρες

δουλειά: Μεταφορά πυρομαχικών 3 ώρες

100

Σωματοφύλακες (ID: 2505)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Φτιάξε το πριν από την επίθεση... (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2504)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Σωματοφύλακες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2505) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

Περιπέτειες που έπαιξες: 1/1

50

50

Τελικές προετοιμασίες (ID: 2506)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Σωματοφύλακες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2505)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τελευταίες προετοιμασίες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20637) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

150

Επίθεση! (ID: 2507)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Τελικές προετοιμασίες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2506)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Επίθεση! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2507) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Η κοίτη ποταμού

Νικητής σε μάχη οχυρού: 1/1

Είμαι εγώ, "Μανούλα" στις Εκδηλώσεις (ID: 2587)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είμαι εγώ, "Μανούλα" στις Εκδηλώσεις (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2587) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είμαι εγώ, "Μανούλα" στις Εκδηλώσεις (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2587) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Böllerschießen (Έρχεται το Οκτόμπερφεστ) (ID:2586)

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

500

200

Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Οκτόμπερφεστ? (ID: 2588)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Είμαι εγώ, "Μανούλα" στις Εκδηλώσεις (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2587)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Οκτόμπερφεστ? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2588) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Οκτόμπερφεστ? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2588) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

350

500

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Εμπόριο

Άλεσμα σπόρων

Ληστεία αποίκων

Παραδοσιακές φορεσιές (ID: 2589)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Οκτόμπερφεστ? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2588)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παραδοσιακές φορεσιές (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2589) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Παραδοσιακές φορεσιές (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2589) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Αφισοκόλληση 2 ώρες

δουλειά: Πώληση εφημερίδων 2 ώρες

400

Μοδίστρα (ID: 2590)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μοδίστρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2590) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μοδίστρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2590) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αποδοχή αποστολής: Παραδοσιακές φορεσιές (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2589)

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

400

Μια βασίλισσα των λουλουδιών (ID: 2591)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αποδοχή αποστολής: Παραδοσιακές φορεσιές (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2589)

Λύση της αποστολής: Μοδίστρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2590)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια βασίλισσα των λουλουδιών (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2591) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια βασίλισσα των λουλουδιών (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2591) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

350

Είναι το αύριο (ID: 2592)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είναι το αύριο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2592) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είναι το αύριο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2592) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Παραδοσιακές φορεσιές (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2589)

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Κατασκευή σταθμού τρένων 3 ώρες

δουλειά: Προστασία αποίκων 3 ώρες

400

Πρώτο Σάββατο του Οκτόμπερφεστ (ID: 2593)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Είναι το αύριο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2592)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πρώτο Σάββατο του Οκτόμπερφεστ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2593) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πρώτο Σάββατο του Οκτόμπερφεστ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2593) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

300

Μουσικό συγκρότημα (ID: 2594)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πρώτο Σάββατο του Οκτόμπερφεστ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2593)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μουσικό συγκρότημα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2594) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μουσικό συγκρότημα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2594) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

Λύση της αποστολής: Η παράσταση (Έρχεται το Οκτόμπερφεστ) (ID:2583)

300

200

Η παράσταση (ID: 2595)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αποδοχή αποστολής: Μουσικό συγκρότημα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2594)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η παράσταση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2595) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η παράσταση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2595) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

300

100

Η πρώτη Κυριακή (ID: 2596)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Η παράσταση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2595)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η πρώτη Κυριακή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2596) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η πρώτη Κυριακή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2596) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Επισκευή σκεπαστής άμαξας 2 ώρες

400

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Επισκευή σκεπαστής άμαξας

Κάτι κακό (ID: 2597)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Η πρώτη Κυριακή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2596)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι κακό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2597) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάτι κακό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2597) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

-

Μονομαχίες με ληστές που κερδήθηκαν: 5/5

400

200

Böllerschießen (ID: 2598)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Κάτι κακό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2597)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Böllerschießen (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2598) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Böllerschießen (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2598) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Sep 2017, 10:00:00 μέχρι 28. Sep 2017, 00:00:00

- -

700

700

1

Η Maya ρώτησε (ID: 2639)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η Maya ρώτησε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2639) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η Maya ρώτησε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2639) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Τέλος της τελετής (Η γιορτή των τριών ημερών) (ID:2638)

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Ταχυδρομείο (Pony εξπρές) 3 ώρες

400

200

Πρόσκληση (ID: 2640)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Η Maya ρώτησε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2639)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πρόσκληση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2640) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πρόσκληση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2640) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

-

400

200

Ώρα να φεύγουμε (ID: 2641)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πρόσκληση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2640)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα να φεύγουμε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2641) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα να φεύγουμε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2641) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

-

 Μέρος: Ο Μεξικανός

300

Ο Μεξικάνος φίλος μου (ID: 2642)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ώρα να φεύγουμε (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2641)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο Μεξικάνος φίλος μου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2642) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο Μεξικάνος φίλος μου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2642) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

Ύπνος: 1/1

400

Βραδιά Hallows (ID: 2643)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ο Μεξικάνος φίλος μου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2642)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βραδιά Hallows (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2643) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βραδιά Hallows (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2643) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

600

20

Βωμός (ID: 2644)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Βραδιά Hallows (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2643)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βωμός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2644) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Βωμός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2644) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

δουλειά: Σκάψιμο πηγαδιού 3 ώρες

800

200

Μακιγιάζ Νεκρών (ID: 2645)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Βωμός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2644)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μακιγιάζ Νεκρών (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2645) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μακιγιάζ Νεκρών (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2645) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

500

Το όνομά σου στο σκάλπ (ID: 2646)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Μακιγιάζ Νεκρών (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2645)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το όνομά σου στο σκάλπ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2646) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το όνομά σου στο σκάλπ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2646) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

800

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Μάζεμα αγκαθιών

Εμπόριο

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Μάζεμα αγκαθιών

Εμπόριο

Κονφετί (ID: 2647)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Το όνομά σου στο σκάλπ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2646)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κονφετί (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2647) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κονφετί (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2647) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

400

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Πώληση εφημερίδων

Εκτύπωση εφημερίδων

Αφισοκόλληση

Ημέρα των Αθώων (ID: 2648)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Κονφετί (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2647)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ημέρα των Αθώων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2648) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ημέρα των Αθώων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2648) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

Πήγαινε Προσευχήσου: 1/1

400

100

Όλοι οι Άγιοι (ID: 2649)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ημέρα των Αθώων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2648)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Όλοι οι Άγιοι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2649) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Όλοι οι Άγιοι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2649) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

Cempasúchil λουλούδια που στάλθηκαν σε άλλους παίχτες: 200/200

200

Τέλος της τελετής (ID: 2650)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Όλοι οι Άγιοι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2649)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τέλος της τελετής (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2650) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τέλος της τελετής (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2650) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 27. Oct 2017, 10:00:00 μέχρι 14. Nov 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ο Μεξικανός

-

1000

1

Χιονοθύελλα (ID: 2709)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ώρα για Χριστούγεννα (Ded Moroz) (ID:2708)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χιονοθύελλα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2709) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χιονοθύελλα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2709) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

200

300

Χριστουγεννιάτικο δέντρο (ID: 2710)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Χιονοθύελλα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2709)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χριστουγεννιάτικο δέντρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2710) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Χριστουγεννιάτικο δέντρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2710) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

Λύση της αποστολής: Φτιάξε μια γιρλάντα (Ded Moroz) (ID:2701)

δουλειά: Κόψιμο δέντρων 2 ώρες

200

400

Φτιάξε μια γιρλάντα (ID: 2711)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτιάξε μια γιρλάντα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2711) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φτιάξε μια γιρλάντα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2711) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

400

Επισκέπτης από τη Ρωσία (ID: 2712)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Φτιάξε μια γιρλάντα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2711)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Επισκέπτης από τη Ρωσία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2712) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Επισκέπτης από τη Ρωσία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2712) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

300

Υποδεχτείτε σε έναν ξένο (ID: 2713)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Επισκέπτης από τη Ρωσία (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2712)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Υποδεχτείτε σε έναν ξένο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2713) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Υποδεχτείτε σε έναν ξένο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2713) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

600

Νεκρομάντης (ID: 2714)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Υποδεχτείτε σε έναν ξένο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2713)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκρομάντης (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2714) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Νεκρομάντης (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2714) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

600

200

Θετή κόρη (ID: 2715)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Νεκρομάντης (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2714)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θετή κόρη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2715) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θετή κόρη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2715) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

200

600

Θετή κόρη, μέρος 2 (ID: 2716)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Θετή κόρη (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2715)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θετή κόρη, μέρος 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2716) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θετή κόρη, μέρος 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2716) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

600

200

Εγγονή (ID: 2717)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Θετή κόρη, μέρος 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2716)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Εγγονή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2717) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Εγγονή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2717) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

-

1000

Ώρα για Χριστούγεννα (ID: 2718)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Εγγονή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2717)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για Χριστούγεννα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2718) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ώρα για Χριστούγεννα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2718) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 20. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 23:59:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Jan 2017, 00:00:00

- -
Απλά αυγά (ID: 2745)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το τελευταίο αυγό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2773) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Απλά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2745) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

5000

Το πρώτο χρώμα (ID: 2747)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Απλά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2745).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το πρώτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2747) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Το δεύτερο χρώμα (ID: 2749)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το πρώτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2747).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το δεύτερο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2749) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Το τρίτο χρώμα (ID: 2751)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το δεύτερο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2749).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το τρίτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2751) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Το τέταρτο χρώμα (ID: 2753)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το τρίτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2751).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το τέταρτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2753) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Το πέμπτο χρώμα (ID: 2755)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το τέταρτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2753).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το πέμπτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2755) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Βάφοντας τα αυγά σου (ID: 2757)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το πέμπτο χρώμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2755).

Έχεις 181 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Βάφοντας τα αυγά σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2757).

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

500

Ένα καλάθι για τα αυγά σου (ID: 2759)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Βάφοντας τα αυγά σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2757).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα καλάθι για τα αυγά σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2759) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Ένα καλάθι γεμάτο αυγά (ID: 2761)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένα καλάθι για τα αυγά σου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2759).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα καλάθι γεμάτο αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2761) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-
Ευλογώντας τα αυγά (ID: 2763)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένα καλάθι γεμάτο αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2761).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ευλογώντας τα αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2763) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

Πήγαινε Προσευχήσου: 1/1

Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 1 (ID: 2765)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευλογώντας τα αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2763).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2765) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

250

Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 2 (ID: 2767)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευλογώντας τα αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2763).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2767) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

250

Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 3 (ID: 2769)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευλογώντας τα αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2763).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 3 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2769) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

250

Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 4 (ID: 2771)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευλογώντας τα αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2763).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 4 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2771) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

250

Το τελευταίο αυγό (ID: 2773)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 1 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2765).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 2 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2767).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 3 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2769).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κάνε τους φίλους σου ευτυχισμένους, 4 (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2771).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το τελευταίο αυγό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2773) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

- -
Γιατρός (ID: 2903)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Η επόμενη ημέρα του πάρτι! (Η Επαρχιακή Γιατρός) (ID:2902)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Γιατρός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2903) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Γιατρός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2903) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Έρχεται! (ID: 2904)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Γιατρός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2903)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Έρχεται! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2904) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Έρχεται! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2904) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Γιατρός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2903).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Το δείπνο του Henry (ID: 2905)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Έρχεται! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2904)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το δείπνο του Henry (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2905) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το δείπνο του Henry (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2905) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Έρχεται! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2904).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Είναι εδώ! (ID: 2906)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Το δείπνο του Henry (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2905)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είναι εδώ! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2906) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είναι εδώ! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2906) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το δείπνο του Henry (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2905).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Ρωτώντας τη γυναίκα (ID: 2907)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Τηλεγραφήματα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2917)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ρωτώντας τη γυναίκα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2907) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ρωτώντας τη γυναίκα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2907) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τα τηλεγραφήματα (Εκδήλωση Ποδοσφαίρου) (ID:2984).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Δείπνο με τη γιατρό (ID: 2908)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ρωτώντας τη γυναίκα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2907)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δείπνο με τη γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2908) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Δείπνο με τη γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2908) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ρωτώντας τη γυναίκα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2907).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Ένα άλογο για τη νέα γιατρό (ID: 2909)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Δείπνο με τη γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2908)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα άλογο για τη νέα γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2909) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ένα άλογο για τη νέα γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2909) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Δείπνο με τη γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2908).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Ο φίλος τουWaupee χρειάζεται βοήθεια (ID: 2910)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ένα άλογο για τη νέα γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2909)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο φίλος τουWaupee χρειάζεται βοήθεια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2910) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ο φίλος τουWaupee χρειάζεται βοήθεια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2910) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ένα άλογο για τη νέα γιατρό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2909).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Απαιτούνται φάρμακα (ID: 2911)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Απαιτούνται φάρμακα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2911) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Απαιτούνται φάρμακα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2911) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Ο φίλος τουWaupee χρειάζεται βοήθεια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2910)

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ο φίλος τουWaupee χρειάζεται βοήθεια (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2910).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

 Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

- -
Η επόμενη ημέρα (ID: 2912)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η επόμενη ημέρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2912) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η επόμενη ημέρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2912) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Απαιτούνται φάρμακα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2911)

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Απαιτούνται φάρμακα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2911).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

 Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

- -
Η γιατρός θέλει να πει κάτι (ID: 2913)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Η επόμενη ημέρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2912)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η γιατρός θέλει να πει κάτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2913) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η γιατρός θέλει να πει κάτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2913) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Η επόμενη ημέρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2912).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

 Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

- -
Πώς να πείτε: ευχαριστώ (ID: 2914)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πώς να πείτε: ευχαριστώ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2914) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πώς να πείτε: ευχαριστώ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2914) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Λύση της αποστολής: Η γιατρός θέλει να πει κάτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2913)

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Η γιατρός θέλει να πει κάτι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2913).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

-

150

300

Έκπληξη! (ID: 2915)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πώς να πείτε: ευχαριστώ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2914)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Έκπληξη! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2915) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Έκπληξη! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2915) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πώς να πείτε: ευχαριστώ (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2914).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

-
Η επόμενη ημέρα του πάρτι! (ID: 2916)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Έκπληξη! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2915)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η επόμενη ημέρα του πάρτι! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2916) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Η επόμενη ημέρα του πάρτι! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2916) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Έκπληξη! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2915).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

-

500

1

Τηλεγραφήματα (ID: 2917)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Είναι εδώ! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2906)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τα τηλεγραφήματα (Εκδήλωση Ποδοσφαίρου) (ID:2984) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τα τηλεγραφήματα (Εκδήλωση Ποδοσφαίρου) (ID:2984) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Είναι εδώ! (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2906).

Ώρα server: 10:00 - 23:59

Ώρα server: 10:00 - 23:59

- - -
Πράσινη Μπύρα (ID: 2940)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Το μυστικό συστατικό (Παράνομη ζυθοποιία) (ID:2190)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πράσινη Μπύρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2940) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πράσινη Μπύρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2940) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 17. Mar 2019, 10:00:00 μέχρι 10. Apr 2019, 00:00:00

- -
Είσαι ένας πραγματικός μάγειρας? (ID: 2941)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αποδοχή αποστολής: Πράσινη Μπύρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2940)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είσαι ένας πραγματικός μάγειρας? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2941) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Είσαι ένας πραγματικός μάγειρας? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2941) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Πράσινο κριθάρι (ID: 2942)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Είσαι ένας πραγματικός μάγειρας? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2941)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πράσινο κριθάρι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2942) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πράσινο κριθάρι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2942) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 31 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Είσαι ένας πραγματικός μάγειρας? (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2941).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Θρυμμάτισμα (ID: 2943)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πράσινο κριθάρι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2942)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θρυμμάτισμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2943) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Θρυμμάτισμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2943) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πράσινο κριθάρι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2942).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Πολτός (ID: 2944)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Θρυμμάτισμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2943)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πολτός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2944) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πολτός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2944) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Θρυμμάτισμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2943).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Λυκίσκος για μεγείρεμα ζύθου (ID: 2945)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Πολτός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2944)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λυκίσκος για μεγείρεμα ζύθου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2945) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λυκίσκος για μεγείρεμα ζύθου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2945) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πολτός (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2944).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Καθαρίζοντας τον ζύθο (ID: 2946)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Λυκίσκος για μεγείρεμα ζύθου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2945)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καθαρίζοντας τον ζύθο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2946) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καθαρίζοντας τον ζύθο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2946) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Λυκίσκος για μεγείρεμα ζύθου (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2945).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Ζύμωση (ID: 2947)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Καθαρίζοντας τον ζύθο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2946)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Καθαρίζοντας τον ζύθο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2946).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Φέρε στον Heisenzwerg κάτι χρήσιμο (ID: 2948)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αποδοχή αποστολής: Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2947)

QuestRequirement:undefined

QuestRequirement:undefined

QuestRequirement:undefined

QuestRequirement:undefined

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φέρε στον Heisenzwerg κάτι χρήσιμο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2948) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Φέρε στον Heisenzwerg κάτι χρήσιμο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2948) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Ζύμωση (ID: 2949)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2947)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Το μυστικό συστατικό (ID: 2950)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το μυστικό συστατικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2950) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το μυστικό συστατικό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2950) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Έχεις 21 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ζύμωση (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2949).

 Μέρος: Heisenzwerg

- -
Χρειάζομαι ένα άλογο (ID: 2995)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Ημέρα: Δευτέρα

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Χρειάζομαι ένα άλογο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2995) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

-

30

50

Μια Πράσινη Ομάδα (ID: 2996)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Ημέρα: Τρίτη

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Μια Πράσινη Ομάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2996) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

-

20

10

Κίτρινη ομάδα (ID: 2997)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κίτρινη ομάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2997) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημέρα: Τετάρτη

-

20

60

Κόκκινη ομάδα (ID: 2998)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Κόκκινη ομάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2998) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημέρα: Πέμπτη

-

Μονομαχίες με ληστές που κερδήθηκαν: 4/4

20

80

Ψάρια για τον Henry (ID: 2999)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ψάρια για τον Henry (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:2999) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημέρα: Παρασκευή

-

δουλειά: Ψάρεμα στο ρυάκι (4/4)

20

20

Μπλε ομάδα (ID: 3000)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Μπλε ομάδα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:3000) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημέρα: Σάββατο

-

Διανυόμενη απόσταση: 5000/5000

20

20

Ποτά (ID: 3001)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 14. Jun 2018, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2018, 00:00:00

Ημέρα: Κυριακή

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ποτά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:3001) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

-

20

75

Ντροπαλός θαυμαστής - Annie Oakley (ID: 10191)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Επίπεδο: 50

Μέγιστο επίπεδο: 119

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Annie Oakley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10191) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Annie Oakley (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10191) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

50

50

Ντροπαλός θαυμαστής - Belle Starr (ID: 10192)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Επίπεδο: 50

Μέγιστο επίπεδο: 119

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Belle Starr (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10192) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Belle Starr (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10192) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

50

50

Ντροπαλός θαυμαστής - Charley Parkhust (ID: 10193)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Charley Parkhust (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10193) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Charley Parkhust (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10193) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

100

50

Ντροπαλός θαυμαστής - Jane Canary (ID: 10194)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Jane Canary (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10194) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Jane Canary (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10194) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

δουλειά: Φύλαξη οχυρού 30 λεπτά

100

50

Ντροπαλός θαυμαστής - Josephine Marcus (ID: 10195)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Επίπεδο: 120

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Josephine Marcus (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10195) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Josephine Marcus (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10195) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

δουλειά: Εργασία ως Διασκεδαστής 30 λεπτά

200

50

Ντροπαλός θαυμαστής - Lillian Smith (ID: 10196)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Επίπεδο: 120

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Lillian Smith (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10196) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

Ημερομηνία: από 13. Feb 2017, 10:00:00 μέχρι 3. Mar 2017, 00:00:00

-

Αφού αποδεχτείς την αποστολή Ντροπαλός θαυμαστής - Lillian Smith (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:10196) πρέπει να περιμένεις 1 ημέρα.

200

50

Ευχαριστιών I (ID: 20000)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ευχαριστιών III (Ευχαριστιών) (ID:263)

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ευχαριστιών III (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20002) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ευχαριστιών I (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20000) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 23. Nov 2017, 00:00:00 μέχρι 1. Dec 2017, 00:00:00

-

1610

Ευχαριστιών II (ID: 20001)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 13 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευχαριστιών I (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20000).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ευχαριστιών II (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20001) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 23. Nov 2017, 00:00:00 μέχρι 1. Dec 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Τοποθέτηση ραγών τρένου 8 ώρες

490

Ευχαριστιών III (ID: 20002)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 13 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ευχαριστιών II (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20001).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ευχαριστιών III (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20002) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 23. Nov 2017, 00:00:00 μέχρι 1. Dec 2017, 00:00:00

-

1

Αχ έλατο, αχ έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις (ID: 20005)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Άγγελος Χριστουγέννων (Χριστούγεννα) (ID:274)

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Άγγελος Χριστουγέννων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αχ έλατο, αχ έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20005) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

50

15

Πού να έχω βάλει άραγε τα κεριά μου; (ID: 20006)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πού να έχω βάλει άραγε τα κεριά μου; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20006) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Σκάψιμο τάφων 2 ώρες

225

50

Τι καλό μυρίζει εδώ τόσο ωραία; (ID: 20007)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πού να έχω βάλει άραγε τα κεριά μου; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20006).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τι καλό μυρίζει εδώ τόσο ωραία; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20007) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Καλλιέργεια χωραφιών (16/16)

300

Στολίδια για το δέντρο (ID: 20008)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τι καλό μυρίζει εδώ τόσο ωραία; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20007).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Στολίδια για το δέντρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20008) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

480

150

Αναζητείται: Άντρας με κόκκινο παλτό (ID: 20268)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Στολίδια για το δέντρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20008).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αναζητείται: Άντρας με κόκκινο παλτό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20268) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Εξερεύνηση 6 ώρες

370

Όταν σου χαρίζουν άλογο... (ID: 20269)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Αναζητείται: Άντρας με κόκκινο παλτό (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20268).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Όταν σου χαρίζουν άλογο... (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20269) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

610

250

Το Χριστουγεννιάτικο άστρο (ID: 20271)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Όταν σου χαρίζουν άλογο... (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20269).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Το Χριστουγεννιάτικο άστρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20271) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Κυνήγι θησαυρού 10 ώρες

610

750

1

Jack Frost (ID: 20272)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Άγγελος Χριστουγέννων (Χριστούγεννα) (ID:274)

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Άγγελος Χριστουγέννων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Jack Frost (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20272) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

230

5

Τι είναι αυτή η παράξενη μυρωδιά; (ID: 20273)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 23 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Στολίδια για το δέντρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20008).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τι είναι αυτή η παράξενη μυρωδιά; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20273) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 6. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 27. Dec 2017, 00:00:00

-

640

1

Άγγελος Χριστουγέννων (ID: 20274)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 59 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Το Χριστουγεννιάτικο άστρο (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20271).

Έχεις 59 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Jack Frost (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20272).

Έχεις 59 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τι είναι αυτή η παράξενη μυρωδιά; (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20273).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Άγγελος Χριστουγέννων (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20274) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 24. Dec 2017, 00:00:00 μέχρι 31. Dec 2017, 00:00:00 ή από 1. Jan 2017, 00:00:00 μέχρι 7. Jan 2017, 00:00:00

- -
Λίγη αγάπη για έναν μοναχικό άνδρα (ID: 20360)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Ζάχαρη για τους γλυκούληδες (Ημέρα Αγιου Βαλεντίνου) (ID:361)

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζάχαρη για τους γλυκούληδες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20361) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Λίγη αγάπη για έναν μοναχικό άνδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20360) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Γένος: Γυναίκα

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 18. Feb 2017, 00:00:00

-

80

Ζάχαρη για τους γλυκούληδες (ID: 20361)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 6 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Λίγη αγάπη για έναν μοναχικό άνδρα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20360).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζάχαρη για τους γλυκούληδες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20361) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 18. Feb 2017, 00:00:00

Γένος: Γυναίκα

-

100

1

Μια γυναίκα έχει ανάγκες (ID: 20362)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες (Ημέρα Αγιου Βαλεντίνου) (ID:363)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αυτό που θέλουν οι γυναίκες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20363) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μια γυναίκα έχει ανάγκες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20362) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Γένος: Άνδρας

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 18. Feb 2017, 00:00:00

-

80

Αυτό που θέλουν οι γυναίκες (ID: 20363)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 6 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Μια γυναίκα έχει ανάγκες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20362).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αυτό που θέλουν οι γυναίκες (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20363) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 14. Feb 2017, 00:00:00 μέχρι 18. Feb 2017, 00:00:00

Γένος: Άνδρας

-

100

1

Αρνάκι του Πάσχα (ID: 20390)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Καλό Πάσχα (Πάσχα) (ID:430)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αρνάκι του Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20390) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Αρνάκι του Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20390) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

δουλειά: Φύλαξη προβάτων (12/12)

30

100

Κυνήγι γαλοπούλας (ID: 20391)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Αρνάκι του Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20390).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Κυνήγι γαλοπούλας (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20391) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

590

50

Μπριζόλα T-Bone (ID: 20392)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Κυνήγι γαλοπούλας (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20391).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Μπριζόλα T-Bone (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20392) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

310

50

Ψάρεμα (ID: 20393)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Μπριζόλα T-Bone (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20392).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ψάρεμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20393) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

400

50

Πασχαλινά αυγά (ID: 20400)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Τέλος αναζήτησης (Πάσχα) (ID:404)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

- -
Πασχαλινό αυγό στην πόλη φάντασμα (ID: 20401)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινό αυγό στην πόλη φάντασμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20401) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

 Μέρος: Πόλη φάντασμα

 Μέρος: Πόλη φάντασμα

100

Πασχαλινό αυγό στα ανατολικά (ID: 20402)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινό αυγό στα ανατολικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20402) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

 Μέρος: Ανατολή

 Μέρος: Ανατολή

100

Πασχαλινό αυγό στα δυτικά (ID: 20403)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινό αυγό στα δυτικά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20403) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

 Μέρος: Δύση

 Μέρος: Δύση

100

Τέλος αναζήτησης (ID: 20404)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινά αυγά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20400).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Τέλος αναζήτησης (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20404) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

-

1

1

Πασχαλινό κουνελάκι (ID: 20410)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Καλό Πάσχα (Πάσχα) (ID:430)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καλό Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20430) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινό κουνελάκι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20410) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

δουλειά: Εξερεύνηση 4 ώρες

250

Πασχαλινή φωτιά (ID: 20420)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Λύση της αποστολής: Καλό Πάσχα (Πάσχα) (ID:430)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καλό Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20430) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Πασχαλινή φωτιά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20420) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

610

Καλό Πάσχα (ID: 20430)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Ψάρεμα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20393).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Τέλος αναζήτησης (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20404).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινό κουνελάκι (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20410).

Έχεις 28 ημέρες αφού ολοκληρώσεις την αποστολή Πασχαλινή φωτιά (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20420).

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καλό Πάσχα (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20430) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 13. Apr 2017, 00:00:00 μέχρι 4. May 2017, 00:00:00

- -

1

Ζητείται χείρα βοηθείας (ID: 20460)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 10

Λύση της αποστολής: Henryane I (Ημέρα Ανεξαρτησίας) (ID:465)

Λύση της αποστολής: Καθαριότητα μετά τη γιορτή (Ημέρα Ανεξαρτησίας) (ID:500)

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Αφού τελειώσεις την αποστολή Henryane I (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20465) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Καθαριότητα μετά τη γιορτή (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20500) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Αφού τελειώσεις την αποστολή Ζητείται χείρα βοηθείας (Επαναλήψιμες εορταστικές αποστολές) (ID:20460) πρέπει να περιμένεις 181 ημέρες.

Ημερομηνία: από 1. Jul 2017, 00:00:00 μέχρι 15. Jul 2017, 00:00:00

-

δουλειά: Τοποθέτηση ραγών τρένου 4 ώρες

250

50

Η σκόνη δεν είναι αρκετά μαύρη (ID: 20461)