Κρουστικό τουφέκι

OK

ID: 123000

Chat code:

Μπορείς να το αγοράσεις (στα μαγαζιά): Επίπεδο αγοράς 12

Μπορεί να βρεθεί απο θήκη:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολή: