Deň mŕtvych (Opakovateľné sviatočné úlohy)


Cukrové lebky (ID: 128)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Cukrové lebky (Deň mŕtvych) (ID:2265) musíš počkať 181 dní.

Po dokončení úlohy Posledný pokus (Deň mŕtvych) (ID:2280) musíš počkať 181 dní.

Po dokončení úlohy Cukrové lebky (Deň mŕtvych) (ID:2265) musíš počkať 181 dní.

Vyrieš úlohu: Posledný pokus (Deň mŕtvych) (ID:2280)

Dátum: od 1. Nov 2017, 10:00:00 až do 19. Nov 2017, 00:00:00

-

450

Nejaká farba pre bledých (ID: 131)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Nejaká farba pre bledých (Deň mŕtvych) (ID:2266) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Cukrové lebky (Deň mŕtvych) (ID:2265).

Vyrieš úlohu: Cukrové lebky (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:128)

Po dokončení úlohy Nejaká farba pre bledých (Deň mŕtvych) (ID:2266) musíš počkať 181 dní.

-
alebo

380

100

Chlieb pre mŕtvych (ID: 132)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Máš 18 dní po dokončení úlohy Nejaká farba pre bledých (Deň mŕtvych) (ID:2266).

Po dokončení úlohy Chlieb pre mŕtvych (Deň mŕtvych) (ID:2267) musíš počkať 181 dní.

Vyrieš úlohu: Nejaká farba pre bledých (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:131)

Po dokončení úlohy Chlieb pre mŕtvych (Deň mŕtvych) (ID:2267) musíš počkať 181 dní.

-
alebo
alebo

650

Tamales (ID: 133)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Tamales (Deň mŕtvych) (ID:2268) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Chlieb pre mŕtvych (Deň mŕtvych) (ID:2267).

Vyrieš úlohu: Chlieb pre mŕtvych (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:132)

Po dokončení úlohy Tamales (Deň mŕtvych) (ID:2268) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Zber kukurice 30 minút

360

Potrebujeme viac červenej (ID: 134)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Potrebujeme viac červenej (Deň mŕtvych) (ID:2269) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Tamales (Deň mŕtvych) (ID:2268).

Vyrieš úlohu: Tamales (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:133)

Po dokončení úlohy Potrebujeme viac červenej (Deň mŕtvych) (ID:2269) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Zber paradajok (7/7)

240

Aztécky štýl (ID: 135)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Aztécky štýl (Deň mŕtvych) (ID:2270) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Potrebujeme viac červenej (Deň mŕtvych) (ID:2269).

Vyrieš úlohu: Potrebujeme viac červenej (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:134)

Po dokončení úlohy Aztécky štýl (Deň mŕtvych) (ID:2270) musíš počkať 181 dní.

-

150

70

Operená čelenka (ID: 136)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Operená čelenka (Deň mŕtvych) (ID:2271) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Aztécky štýl (Deň mŕtvych) (ID:2270).

Vyrieš úlohu: Aztécky štýl (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:135)

Po dokončení úlohy Operená čelenka (Deň mŕtvych) (ID:2271) musíš počkať 181 dní.

-
alebo

300

Uvádzač (ID: 137)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Uvádzač (Deň mŕtvych) (ID:2272) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Operená čelenka (Deň mŕtvych) (ID:2271).

Vyrieš úlohu: Operená čelenka (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:136)

Po dokončení úlohy Uvádzač (Deň mŕtvych) (ID:2272) musíš počkať 181 dní.

-
alebo

400

Niečo ligotavé (ID: 138)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Niečo ligotavé (Deň mŕtvych) (ID:2273) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Uvádzač (Deň mŕtvych) (ID:2272).

Vyrieš úlohu: Uvádzač (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:137)

Po dokončení úlohy Niečo ligotavé (Deň mŕtvych) (ID:2273) musíš počkať 181 dní.

-
alebo

380

Predstavenie (ID: 139)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Predstavenie (Deň mŕtvych) (ID:2274) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Niečo ligotavé (Deň mŕtvych) (ID:2273).

Vyrieš úlohu: Niečo ligotavé (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:138)

Po dokončení úlohy Predstavenie (Deň mŕtvych) (ID:2274) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Čistiť topánky 30 minút

650

Osobná záležitosť (ID: 144)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Osobná záležitosť (Deň mŕtvych) (ID:2275) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Predstavenie (Deň mŕtvych) (ID:2274).

Vyrieš úlohu: Predstavenie (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:139)

Po dokončení úlohy Osobná záležitosť (Deň mŕtvych) (ID:2275) musíš počkať 181 dní.

-

Modlenie sa: 1/1

150

Charitatívna dražba (ID: 145)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Charitatívna dražba (Deň mŕtvych) (ID:2276) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Osobná záležitosť (Deň mŕtvych) (ID:2275).

Vyrieš úlohu: Osobná záležitosť (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:144)

Po dokončení úlohy Charitatívna dražba (Deň mŕtvych) (ID:2276) musíš počkať 181 dní.

- -

50

Dánsky muž (ID: 146)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Dánsky muž (Deň mŕtvych) (ID:2277) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Charitatívna dražba (Deň mŕtvych) (ID:2276).

Vyrieš úlohu: Charitatívna dražba (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:145)

Po dokončení úlohy Dánsky muž (Deň mŕtvych) (ID:2277) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Stavať telegrafné stĺpy 1 hodina

200

Namáhavé odškodnenie (ID: 147)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Namáhavé odškodnenie (Deň mŕtvych) (ID:2278) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Dánsky muž (Deň mŕtvych) (ID:2277).

Vyrieš úlohu: Dánsky muž (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:146)

Po dokončení úlohy Namáhavé odškodnenie (Deň mŕtvych) (ID:2278) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Zber agáve 4 hodín

350

Pozdrav od mŕtveho (ID: 148)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Pozdrav od mŕtveho (Deň mŕtvych) (ID:2279) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Namáhavé odškodnenie (Deň mŕtvych) (ID:2278).

Vyrieš úlohu: Namáhavé odškodnenie (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:147)

Po dokončení úlohy Pozdrav od mŕtveho (Deň mŕtvych) (ID:2279) musíš počkať 181 dní.

-

100

Posledný pokus (ID: 149)
Sprístupniť Prijať Ukončiť Odmena

Úroveň: 10

Po dokončení úlohy Posledný pokus (Deň mŕtvych) (ID:2280) musíš počkať 181 dní.

Máš 18 dní po dokončení úlohy Pozdrav od mŕtveho (Deň mŕtvych) (ID:2279).

Vyrieš úlohu: Pozdrav od mŕtveho (Opakovateľné sviatočné úlohy) (ID:148)

Po dokončení úlohy Posledný pokus (Deň mŕtvych) (ID:2280) musíš počkať 181 dní.

-

Práca: Dobývanie striebra 5 hodín

750

200