Θήκη - Δώρο από την οικογένεια του Waupee

Ο αριθμός των κουτιών που έχουν ανοιχτοί: 1670
Ο αριθμός των αντικειμένων που έχουν βρεθεί: 1670
Τσάι του βουνού100%